Lan Xichen (how-generous-the-scene)

sleeb-copy.jpg

Nickname(s) Lan Huan
Setting Gay Magic Alt-history China
Facecast Liu Haikuan

Xichen in a modern-with-magic AU.